Wim van Zijl uit Poeldijk, schrijver van het boek "Poeldijk door de eeuwen heen"
Wim van Zijl.

 "Poeldijk door de eeuwen heen"


geschreven door
Wim van Zijl.

Poeldijk door de eeuwen heen, door: Wim van Zijl, Poeldijk

Een werkelijk prachtig boek, geschreven door Wim van Zijl uit Poeldijk, mede door zijn welwillende medewerking kunnen wij u uit "Poeldijk door de eeuwen heen" een aantal schitterende verhalen aanbieden.
We beginnen op deze pagina met het voorwoord zoals u dat kunt lezen in dit schitterende boek.

Klik op de knop "Het allereerste begin" hierboven voor hoofdstuk 1 uit dit boek.
Klik op de knop
"Prins Frederik Hendrik" hierboven voor hoofdstuk 2 uit dit boek.

Voorwoord

In 1997 belde Simon Kruijk bij mij aan. Hij gaf mij een map met de woorden: “Ik ga binnenkort bij mijn kinderen in Canada wonen, wil jij kijken wat je met deze gegevens kunt?” Deze gegevens waren uitgewerkt door zijn broer Piet die geen bezwaar had dat de gegevens voor dit boek werden gebruikt.

En tot mijn verbazing bevatte deze map gegevens over Poeldijkse voorouders. In 1850 was zijn grootvader, Simon Kruijk, kruidenier uit de Voorstraat begonnen –alle- gebeurtenissen die zich in Poeldijk dagelijks afspeelden op te schrijven. Wie met wie trouwde, wie een huis of land kocht, wie geld had of verdiende en wie betrokken was bij het oprichten van een vereniging. In het bijzonder waar en hoe de Poeldijkers in die dagen woonden en leefden. Willem Kruijk, Simons vader heeft later die taak overgenomen en tot 1975 het schrijven voortgezet. 

Deze map inspireerde mij om naar andere historische feiten op zoek te gaan. Ik ondervond daarbij veel medewerking van bestuurders van kerk en verenigingen bij het bestuderen van hun archieven of verslagen. Ook de gesprekken met oudere dorpsgenoten leverden mij nieuwe feiten op.

Met dit alles is getracht u een beeld te geven van de Poeldijkse dorpscultuur. Een doorsnee van de Poeldijkse levensgemeenschap, een gemeenschap gekenmerkt door solidariteit en gehecht zijn aan zijn kerk.

De Poeldijker leefde met en door de natuur, in een voortdurende strijd voor zijn bestaan.

De vroegere getijkreken zoals het riviertje de Gantel en de Boomawatering vormen nog altijd de natuurlijke grenzen. Het dorp ligt in de onmiddellijke nabijheid van het Noordzeestrand met zijn duinen en wat verderop  Hoek van Holland met zijn uitzicht op de Waterweg en zijn in-en uitvarende schepen.

Hoewel officieel niet behorende tot de gemeente, werd ook de Uithoflaan (gem. Den Haag), de Plaats, het Poeldijksepad, de Gantel en de Nieuweweg richting Honselersdijk (gem. Naaldwijk) in  beschouwing genomen. Door de eeuwen heen vormden de bewoners van deze gebieden een hecht onderdeel van de Poeldijkse leefgemeenschap.

Poeldijk, behoort tot de gemeente Monster. In het jaar 2000 bezat het 5800 inwoners. Het heeft een druk bezocht sociaal-cultureel centrum: de Leuningjes. Er zijn organisaties gevestigd met een belangrijke regionale functie: het Westlands Nutsbedrijf en Dario Fo, centrum voor volwasseneneducatie. Het terrein van de voormalige groentenveiling is thans in gebruik als Agri Business Centrum Westland.

Het dorp is gelegen in de driehoek Den Haag, Delft en Hoek van Holland. Het maakt deel uit van het Westland, de ‘Glazen Stad’, waar het gehele jaar door vele tientallen soorten groenten- en bloemengewassen worden geteeld.

In de omliggende dorpen hoort men nog al eens zeggen; “ In Poeldijk kan altijd alles”. Oorsprong van dit gezegde ligt in het feit, dat Poeldijk overwegend hetzelfde geloof, het rooms-katholieke, beleed. Er was geen levensbeschouwelijke verdeeldheid met elk zijn eigen organisaties.

Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw is dit aan het veranderen en groeit men naar een verscheidenheid van levensbeschouwingen.

Henk Willemsen, een Poeldijks historicus, schreef het boek ’DE DRUIVENPASTOOR’, het leven en werk van Franciscus Verburch 1616 – 1708. Om dit werk, ‘POELDIJK DOOR DE EEUWEN HEEN’, zo volledig mogelijk te maken ontkwam ik er niet aan om ook deze zo belangrijke Poeldijkse Priester in het kort te beschrijven.

Tenslotte dank ik allen, die mij bij het verwezenlijken van dit document hebben bijgestaan. Ik hoop dat dit boek voor velen van u een aangename reis door de eeuwen van Poeldijk zal zijn.

Wim van Zijl  Poeldijk, juli  2001