Met veel genoegen kunnen wij u hierbij een aantal oude, prachtige ansichtkaarten laten zien van de gemeente Monster,
met onze hartelijke dank aan Dhr. Hans R. Rebers uit Monster, die ze ons stuurde.

Zie onderstaand artikel, in verband daarmee zullen wij al onze anzichtkaart foto's verwijderen,
zijn we wat vergeten dan horen wij dat graag.

Klik op de kranten artikeltjes voor een groter formaat,
tekst overgenomen uit Dagblad v/h Noorden Vrijdag 11 mei 2018
.

  1901 kerk afgebrand Monster
Klik op de foto voor een groter formaat.

De Monsterse kerk- en torenrand van 13 juli 1901 

Het is inmiddels al meer dan honderd jaar geleden dat kerk en toren van de Hervormde Kerk in Monster volledig uitbrandden.

De brand die kerk en toren volledig in de as legde, werd zaterdagmiddag 13 juli 1901 omstreeks kwart over drie ontdekt. De 'brandspuit' van Monster, die in de nabijheid van de kerk was gestationeerd, was al snel aan het blussen. Ook de Poeldijkse spuitgasten waren snel ter plaatse. Die middag stond er een sterke wind, waardoor het vuur snel aanwakkerde en het gevaar bestond dat de brand zou overslaan naar de nabijgelegen woningen. Om dat gevaar te keren, riep het gemeentebestuur telegrafisch assistentie in van de brandweer van Den Haag.

Omstreeks half zes arriveerde die met de stoomspuit en bond de strijd aan met de vuurzee. Water was er in de buurt voldoende. De haven in de huidige Havenstraat liep nog door tot dichtbij de kerk.

De dichtbij gelegen huizen ten zuidoosten van de kerk werden ontruimd, maar gelukkig vatten ze geen vlam. Wel ontstond er brand in enkele met riet gedekte schuren achter deze huizen, maar die brandjes konden snel geblust worden. Aan het begin van de avond waren kerk en toren totaal uitgebrand.

Zondag 14 juli 1901 werd de kerkdienst gehouden in de Gereformeerde kerk. Daarna werd voor de diensten gebruik gemaakt van de Hervormde kerk in Ter Heijde aan Zee. De catechisaties en de vergaderingen van de kerkenraad, de kerkvoogdij en de notabelen, moesten geruime tijd in de openbare school plaatshebben.

<<<Links een foto van de uitgebrande kerk in 1901

Hieronder een foto die we ontvingen van Ria Manni-Ruinard
Klik op de foto voor een groter formaat.

Informatie van Ria Manni-Ruinard:
Van de foto was een kaart gemaakt door Foto H.v.Noort in de rij van personen staat een man met hoed en snor dat is mijn opa Pieter Ruinard, mijn opa had een lampen winkel aan de Rijnweg 55-57 naast de melkboer Willem v.d. Burg.