Postzegelvereniging Monster zet jubilarissen in het zonnetje.

Uit: Monsterse Courant 5 april 2012

Tijdens de drukbezochte contactavond van Postzegelvereniging Monster op maandagavond 2 april 2012 zijn 2 leden van afdeling Monster van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel Verzamelaars (NYPV) gehuldigd vanwege langdurig lidmaatmaatschap. Het betrof Chris Koppenol, hij was op 1 januari vijftig jaar lid en Henk Meijer die op deze datum al 40 jaar lid was van deze vereniging van filatelisten.

Beide Heren zijn door de voorzitter van de afdeling Monster, Klaas Keijzer uitgebreid in het zonnetje gezet. Chris Koppenol is al jaren het oudste lid op de contactavonden, hij is er altijd en doet altijd gezellig mee. Henk Meijer is in 2009 toen hij de voorzittershamer vanwege zijn vertrek naar China overdroeg aan Henk Praktiek al benoemd tot erelid van Postzegel vereniging Monster en tot lid van verdienste van de NVPV. Postzegelvereniging Monster is er trots op deze leden tot de vereniging te kunnen rekenen.

De voorzitter van de NVPV, Cor Oppelaar, overhandigde de plaquettes aan de jubilarissen en sprak zijn waardering uit voor hun bei der inspanningen aan de filatelie bij Postzegelvereniging Monster. De wethouder van cultuur van gemeente Westland, de heer Ame Weverling gaf graag gehoor aan de uitnodiging om bij deze huldiging acte de presence te geven.


De voorzitter van de NPV Cor Oppelaar rechts, overhandigde de plaquette aan jubilaris Meijer uit Monster.

Voor en na de huldiging van de jubilarissen is nog teruggekeken naar de activiteiten van de vereniging in de afgelopen maand Maart. Op de zestiende de officiŽle presentatie van de Oranje Paprikapostzegel, nr. 5 in de serie 'Westlands Mooiste', de promotie in de bibliotheek in De Lier op 26 maart en ge uitgebreide presentatie tijdens Kom in de Kas gedurende het voorbije weekend en nu dus de huldiging van de jubilarissen. Het is mooi bij deze vereniging.


De jubilarissen Koppenol en Meijer.

Voor nadere informatie over Postzegelvereniging Monster en de postzegels in de serie 'Westlands Mooiste' kunt u contact opnemen met de voorzitter,

Klaas Keijzer, telefoon 0174-241740 of dkeijzer@kabelfoon.nl